A Dedicated Family Office Platform

Assetgrip – Dedicated Family Office Software – biedt in één oogopslag overzicht in alle vermogens­bestanddelen en verschaft inzicht in het nemen van gedisciplineerde beleggingsbeslissingen. Het stelt Family Offices in staat om een geïntegreerd beleggingsproces te structureren, te monitoren en nauwgezet te executeren. Het geeft inzicht in de afweging tussen risico en rendement. Zo kunnen risico’s worden geminimaliseerd en kansen optimaal benut. Dit geeft rust en leidt tot focus op de lange termijn. Bewezen, onafhankelijk van de financiële industrie en veilig.

Assetgrip is ontworpen met slechts een doel: de principaal en diegene die eindverantwoordelijkheid dragen binnen een family office, onafhankelijk van de financiële industrie, overal ter wereld, op ieder gewenst moment, volledig inzicht te verschaffen in het totale vermogen, opdat zij bij het nemen van beleggings- beslissingen zo goed mogelijk zijn geïnformeerd.

Daarbij stelt Assetgrip de family office in staat om haar specifieke omgeving naar eigen wensen en behoefte te configureren. Vanwege het ‘position based system’ zijn technische interfaces met de buitenwereld overbodig. Daarmee blijft de family office volledig eigenaar van haar eigen vertrouwelijke data.

Assetgrip verschaft een dedicated state-of-the-art in-house platform, waarbij de interne organisatie van de family office en het gedefinieerde beleggingsproces centraal staan. Als centraal platform leidt Assetgrip tot meer overzicht, inzicht en rust.