Investment Framework

Investment Framework

Het vertrekpunt binnen het beleggingsproces van Assetgrip Management vormt een proprietary (kwantitatief) Investment Framework, waarbij op een gestructureerde en gedisciplineerde wijze, de met een cliënt overeengekomen risico-budgetten, actief en modelmatig worden gemanaged.

Dit framework vormt samen met het executie­platform van Interactive Brokers, het centrale raamwerk van waaruit het in beheer gegeven vermogen wordt aangestuurd. Hierin worden naast relevante clientgegeven (client-profile), tevens portfolio-risk profiles vastgelegd, welke in combinatie resulteren in unieke client/risk-profiles.

Daarbij vormt de beleggingsrapportage een doelbewuste en directe weerspiegeling van het voorgestane beleggings­beleid. Een transparantie welke door Assetgrip Management als uniek binnen de financiele industrie wordt omschreven.