Investment Framework

Het vertrekpunt binnen het beleggingsproces van Assetgrip Management vormt een proprietary (kwantitatief) Investment Framework, waarbij op een gestructureerde en gedisciplineerde wijze, de met een cliënt overeengekomen risico-budgetten, actief en modelmatig worden gemanaged.

Dit framework vormt samen met het executie­platform van Interactive Brokers, het centrale raamwerk van waaruit het in beheer gegeven vermogen wordt aangestuurd. Hierin worden naast relevante clientgegeven (client-profile), tevens portfolio-risk profiles vastgelegd, welke in combinatie resulteren in unieke client/risk-profiles.

Daarbij vormt de beleggingsrapportage een doelbewuste en directe weerspiegeling van het voorgestane beleggings­beleid. Een transparantie welke door Assetgrip Management als uniek binnen de financiele industrie wordt omschreven.