Assetgrip – Dedicated Family Office Software

Assetgrip – Dedicated Family Office Software – maximaliseert de kans op het behalen van rendements-doelstellingen. Het stelt organisaties in staat om een geïntegreerd beleggingsproces te struc­tureren, te monitoren en nauwgezet te executeren. Assetgrip biedt overzicht in alle vermogens­bestanddelen en verschaft inzicht in het nemen van gedisciplineerde beleggingsbeslissingen. Onafhankelijk, veilig en transparant.

Assetgrip – Dedicated Family Office Software is ontworpen met slechts een doel: de principaal en diegene die eindverantwoordelijkheid dragen binnen een family office, onafhankelijk van de industrie, overal ter wereld, op ieder gewenst moment, volledig inzicht te verschaffen in het totale vermogen, opdat zij bij het nemen van beleggingsbeslissingen zo goed mogelijk zijn geïnformeerd.

Daarnaast stelt Assetgrip de Family Office in staat om de omgeving specifiek naar eigen wensen en behoefte te configureren. Vanwege het position based systeem zijn technische interfaces met de buitenwereld overbodig. Daarmee blijft de Family Office volledig eigenaar van haar eigen informatie. Assetgrip verschaft een state-of-the-art in-house platform (saas), waarbij de interne organisatie van de Family Office en het gedefinieerde beleggingsproces centraal staan. Als centraal platform leidt Assetgrip tot meer inzicht, meer interne controle en een hogere efficiency.