Smart Diversification…Quant + Gezond Verstand…Core-Satellite Investing

Als professionele belegger dient men de benodigde bescheidenheid in acht te nemen (be humble). Uit onuitputtelijk wetenschappelijk onderzoek blijkt dat slechts zo’n 20% van de beheerders in staat is om consistent de door henzelf opgelegde (samengestelde) benchmark op de lange termijn te verslaan. Daarbij zijn er binnen de financiële industrie 2 kampen te onderscheiden. Beleggers die ‘bottom-up‘ vanuit individuele titels portefeuilles wensen op te bouwen en beleggingsstrategen die ‘top-down‘, denkend vanuit eigenschappen van wolken aan financiele titels, portefeuilles wensen in te richten. De mix van beide benaderingen wordt veelal aangeduid met de term ‘Core-Satellite‘, waarbij de kern van de portefeuille passief wordt ingericht middels Exchange Traded Funds (ETF’s, Beta exposure), en de satelliet beleggingen ‘gespeeld’ worden via actieve managers, die middels hun specifieke skills, verondersteld worden waarde toe te kunnen voegen aan portefeuilles (Alpha managers).

Assetgrip Management implementeert in de dagelijkse praktijk weloverwogen de hierboven omschreven ‘Core-Satellite’-benadering, waarbij de stelling wordt verdedigd dat men zich als professionele belegger enkel moet focussen op die elementen waar je daadwerkelijk invloed op kan uitoefenen. Deze elementen bestaan uit het (modelmatig) aanbrengen van structuur in risico-budgetten over diverse asset classes heen (Smart Diversification), het executeren van transacties tegen de laagste kosten en het gedisciplineerd zonder emoties doorlopen van een geïntegreerd beleggingsproces. Daarbij worden beleggingen in ETF’s door Assetgrip Management beschouwd als beleggingen in individuele aandelen, waarbij echter wel ‘look-through’ gekeken wordt naar de economische exposure van de totale portefeuille.

Doorloopt men dit beleggingsproces met discipline, dan is de kans het grootst dat een belegger op lange termijn wordt beloond met de te verwachte rendementen, waarbij het te accepteren risico altijd gekoppeld blijft aan het verwachtte rendement.