AFM/DNB

Quant-Capital Asset Management BV (Handelsnaam Assetgrip Management) is als vermogensbeheerder officieel geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM, 14004556) en opereert onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Assetgrip Management hecht in haar dienstverlening te voldoen aan de hoogst mogelijke standaarden inzake zorgvuldigheid. Mocht u evenwel klachten hebben met betrekking tot onze dienstverlening, dan verzoeken wij u uw klachten te richten aan: Quant-Capital Asset Management BV, Frederik Roeskestraat 97 D, 1076 EC, Amsterdam, Nederland.

KiFiD

Indien evenwel geen bevredigende oplossing gevonden kan worden, heeft u de optie (i) om binnen drie (3) maanden nadat Assetgrip Management haar definitieve standpunt kenbaar heeft gemaakt, uw klacht te richten aan: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD, 300016355), Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag, of (ii) zich te richten tot de daartoe bevoegde Nederlandse rechter. 

VBA

Peter Nethe staat als RBA ingeschreven in het register van de VBA Beleggingsprofessionals.