Peter Nethe
Partner

Na zijn studie bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, was Peter (30/3/1962) als assistant-in-opleiding (AIO) bij de vakgroep financiering & belegging verbonden aan het Tinbergen Instituut. Daarna bekleedde hij diverse functies binnen de financiële industrie, bij achtereenvolgens Van Meer James Capel (Corporate Finance), Delta Lloyd Bank (Private Banking, Beleggingsanalist), Banque Paribas Nederland en Theodoor Gilissen Bankiers (Beleggingsstrateeg). Daarna sloot Peter zich als partner/investment strategist aan bij Wealth Management Partners. Vanuit deze laatste functie werd hij gevraagd om als Chief Investment Officer (CIO) voor een gerenommeerde internationale Single Family Office in Antwerpen/Brussel te gaan werken (AtlasInvest). Als founder van Quant-Capital Partners en Assetgrip – Dedicated Family Office Software, heeft Peter vanuit deze laatste organisatie vervolgens een 2e en 3e familie begeleid in het opzetten van haar interne vermogensbeheerorganisatie/family office. In Tonko Gast vond Peter een gelijkgestemde partner in het doelbewust willen demaskeren van (financiële) complexiteit, waarbij deze – middels proprietary software – inzichtelijk en transparant wordt gemaakt.

Na zijn doctoraalexamen bedrijfseconomie heeft Peter met succes de VBA-opleiding afgerond (cum laude).

peter.nethe@assetgrip.com

LinkedIn

Tonko Gast
Partner

Na zijn studie algemene economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen, startte Tonko (4/7/1973) zijn loopbaan in de financiële industrie als kwantitatieve analist fixed income bij SNS Asset Management. Vervolgens trad Tonko in dienst bij ABN-AMRO, alwaar hij de functie bekleedde van senior portfoliomanager asset backed securities. In 2003 richtte Tonko samen met diens voormalige zakenpartner (James Finkel) Dynamic Credit Partners in New York op, alwaar Tonko als Chief Investment Officer (CIO) eindverant­woordelijk was voor het overall beleggings­proces. In 2008 keerde Tonko terug naar Amsterdam om aldaar de activiteiten van Dynamic Credit in Europa nader vorm en inhoud te geven. Inmiddels heeft Tonko Dynamic Credit uitgebouwd tot een succesvolle beleggingsboetiek, gespecialiseerd in minder liquide structured credit bonds, corporate credits en direct loan pools. Teneinde daarbij de complexiteit transparant te maken, wordt eveneens gebruik gemaakt van intern ontwikkelde pro­prietary software, welke ook aan externe partijen als services wordt aangeboden. In deze benadering vond Tonko in Peter Nethe een natuurlijke partner.

Tonko trad op als adviseur van de directie van De Nederlandsche Bank (DNB) en het ministerie van financiën (MvF), in een reeks van onderwerpen, waaronder de waardebepaling van de ING Alt-A hypothekenportefeuille in de Verenigde Staten.

Na zijn doctotaalexamen economie heeft Tonko diverse opleidingen gevolgd, waaronder Financial Engineering aan de Universiteit van Amsterdam en Credit-Risk modellering aan de Stanford Business School.

tonko.gast@assetgrip.com

LinkedIn