Gestructureerd & Gedisciplineerd Integraal Vermogensbeheer

Assetgrip Management* – opgericht op 2 november 2015 door Peter Nethe en Tonko Gast – staat voor gestructureerd en gedisciplineerd (integraal) vermogensbeheer. De onderneming stelt zich ten doel haar cliënten te begeleiden in het top-down gestructureerd en gedisciplineerd beheren van hun totale vermogen, waarbij het daadwerkelijk invullen van de effectenportefeuille (asset management), via een geformaliseerd Investment Framework, tot de kerncompetenties van de organisatie behoort.

De organisatie beoogt niet alles voor iedereen te zijn en focust zich enkel op persoonlijke dienstverlening romdom substantiele vermogens, al dan niet georganiseerd rondom een ‘Single Family Office’.

Assetgrip staat voor overzicht, controle en rust. Hoe? Via structuur, discipline en transparantie. Structuur vastgelegd in een Investment Framework; Discipline middels het emotieloos doorlopen van een beleggingsproces; Transparantie via een unieke persoonlijke rapportage.

Assetgrip Management staat daarbij niet voor een enig kwantitatief voorspellend beleggingsmodel (black-box), maar voor het transparant en gestructureerd (modelmatig) beheren van cliënt specifieke risico-budgetten. Daarbij wordt complexiteit inzichtelijk gemaakt door deze transparant te maken. Het willen demaskeren van veronderstelde (financiële) complexiteit heeft daarbij beide oprichters vanuit hun eigen specifieke achtergrond bijeengebracht.

De organisatie verleent haar cliënten de volgende (optionele) diensten:


*Quant-Capital Asset Management BV (naar buiten tredend onder de handelsnaam: Assetgrip Management) is als vermogensbeheerder per 23 mei 2016 officieel geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en opereert onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB).