A

Active Share

De mate waarin een portefeuille afwijkt van de gekozen benchmark

AFM

Autoriteit Financiele Markten (www.afm.nl)

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling)

AP

Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Asset Allocation

De procentuele de verdeling van het vermogen over diverse vermogensbestanddelen/Asset Classes

Asset Class

De aanduiding voor een specifiek vermogensbestanddeel (vb: Aandelen/Public Equity, Bedrijfsobligaties/Corporate Bonds, Onroerend Goed/Real Estate, etc

AtlasInvest

De Single Family Office van Marcel van Poecke (www.atlasinvest.eu)

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

B

Bankbelasting

Een verwijzing naar een negatieve ECB depositorente, waardoor banken rente moeten betalen, teneinde hun overtollige kasgelden bij de ECB te mogen stallen

BBB

Rating van een Obligatie

Bond

Obligatie

BRIC

Brazilie, Rusland, India, China (Jim O’Neill – Goldman Sachs 2001)

C

CBOE

Chicago Board Options Exchange

CDR

Constant Default Rate

CDS

Credit Default Swap – een verzerekringscontract dat een belegger bescherming biedt tegen een mogelijke wanbetaling van een crediteur

CFA

Chartered Financial Analyst

CFD

Contract for Difference

Coco's

Contingent Convertibles; in aandelen converteerbare achtergestelde obligaties van banken, afhankelijk van overschreiding bufferdrempel

CME

Chicago Mercantile Exchange

CPR

Constant Prepayment Rate

CRE

Commercial Real Estate

CTA

Commodity Trader Advisor, belegt in futures contracten, commodity options en/of swaps, verantwoordelijk voor beslissingen in zgn managed futures accounts

D

Debt

Schuld

DSCR

Debt Service Coverage Ratio

E

EBA

Europese Banken Autoriteit

EBITDA

Eeanings Before Interest, Taxes, Depreciations, Amortizations (=bruto bedrijfsresultaat)

ECB

Europese Centrale Bank

ESG

Environment, Social, Governance

ESMA

European Securities and Markets Authority

ETF

Exchange Traded Fund

F

FANG

Facebook, Amazon, Netflix, Google (Jim Cramer, 2013)

FinTech

Innovatie binnen de financiele industrie op basis van nieuwe technologische toepassingen/technologie

G

GDPR

General Data Protection Regulation

H

Haviken

Beleidsmakers binnen Centrale Banken die een strikter monetair beleid voorstaan dan “Duiven”; eerder ingrijpen via rentestanden dan via opkoopprogramma’s

Helikoptergeld

Het simpelweg bijdrukken en in omloop brengen van bankbiljetten door Centrale Banken

I

ICO

Initial Coin Offering

IRR

internal Rate of Return

J

J

info over

K

K

info over

L

LEI

Legal Entity Identifier

LT SAA

Long Term Strategic Asset Allocation/Lange Termijn Procentuele Strategische Middelenverdeling

M

MIFIR

Markets in Financial Instruments Regulation

MFO

Multi Family Office

N

N

info over

O

O

info over

P

PIFC's

Passive Foreign Investment Companies

PSD2

Europese richtlijn (2015) die banken verplicht klantengegevens te delen met derden (Fintech-bedrijven), mits de klant daar echter toestemming voor geeft

PRIPP

Packaged Retail and Insurance-based Investment Products Regulation (1/1/2018); pre-contractual Key Information Document wordt vereist ten behoeve van de bescherming van retail klanten

Q

QCAM

Quant-Capital Asset Management BV

QE

Quantitative Easing; kwantitatieve/monetaire verruiming; de mogelijkheid om geld bij te kunnen drukken; het opkopen van staatsleningen door Centrale Banken; beleid dat veelal wordt voorgestaan door “Duiven”

R

REIT

Real Estate Investment Trust

Reverse Listing

Een beursnotering die tot stand komt wanneer een groot niet-beursgenoteerd bedrijf een kleiner beursgenoteerd bedrijf met weinig/geen activiteiten overneemt

S

SFO

Single Family Office

SPAC

Special Purpose Acquisition Company

SPDR

Standard & Poor’s Depositary Receipts, “Spider”, 1e ETF

SIN Stocks

Aandelen die worden geassocieerd met onethisch/immoreel gedrag (alcohol, tabak, gokken, sex, wapens); tegenhanger van social responsible/ethical investments

ST TAA

Short Term Tactical Asset Allocation/Korte Termijn Procentuele Middelen Verdeling

T

Teltro's

Targeted Long Term Refinancing Operationshere – Leningen die worden verstrekt door de ECB op voorwaarde dat hier kredietverlening van banken tegenover staat

TER

Total Expense Ratio – De kosten binnen een beleggingsprodukt zelve

Tina

There Is No Alternative (waarmee wordt/werd aangegeven dat aandelen de enige interessante investeringsmogelijkheid is

U

UCITS

Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities

V

VBI

Vrijgestelde BeleggingsInstelling

VpB

Vennootschapsbelasting

W

WBSO

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk

X

X

info over

Y

Y

info over

Z

Z

info over