Geconsolideerde Rapportage

Assetgrip Management kan clienten op kwartaalbasis een uniek geconsolideerd/geïntegreerd overzicht bieden van allerhande actieve/passieve bezittingen/schulden/verplichtingen: ‘The Big Picture’.

Een overzicht dat het natuurlijke vertrekpunt vormt van het overall te voeren beleggings­beleid.

Assetgrip Management biedt haar cliënten de mogelijkheid om voor deze additionele dienstverlening te opteren.

Daarbij maakt zij gebruik van Assetgrip – Dedicated Family Office Software.